Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Phúc Yên: Nhiều vấn đề quan trọng được thực hiện tại kỳ họp thứ nhất HĐND xã Ngọc Thanh nhiệm kỳ 2021 - 2026

Vừa qua, xã Ngọc Thanh (thành phố Phúc Yên) tổ chức kỳ họp thứ nhất HĐND nhiệm kỳ 2021 - 2026, để bầu các chức danh Thường trực HĐND, các ban HĐND và UBND khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Kỳ họp thứ nhất HĐND xã Ngọc Thanh, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Tại kỳ họp, HĐND xã Ngọc Thanh nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã biểu quyết thông qua các chương trình kỳ họp; nghe Ủy ban bầu cử xã báo cáo kết quả bầu cử đại biểu HĐND xã, báo cáo kết quả xác nhận tư cách đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2021 - 2026; nghe Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã báo cáo tổng hợp những ý kiến, kiến nghị của cử tri ở địa phương trong cuộc bầu cử đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ông Lý Văn Lương - Chủ tịch UBND xã Ngọc Thanh phát biểu tại kỳ họp.

Ngoài ra, tại kỳ họp này, HĐND xã Ngọc Thanh đã tiến hành bầu các chức danh thuộc thẩm quyền của HĐND; bầu các chức danh lãnh đạo HĐND như: Bầu Phó Chủ tịch HĐND xã nhiệm kỳ 2021 – 2026; bầu Trưởng ban, Phó Trưởng ban HĐND xã nhiệm kỳ 2021 - 2026; thông qua tờ trình và nghị quyết về số lượng ủy viên của các ban HĐND xã nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Bên cạnh đó, HĐND xã cũng tiến hành bầu các chức danh lãnh đạo UBND xã như: Bầu Chủ tịch UBND xã nhiệm kỳ 2021 - 2026; Phó Chủ tịch UBND xã nhiệm kỳ 2021 - 2026; bầu ủy viên UBND xã nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Các đồng chí được bầu vào các chức danh HĐND, UBND xã Ngọc Thanh nhiệm kỳ 2021 - 2026 ra mắt tại kỳ họp.

Thay mặt các đồng chí được bầu vào các cơ quan lãnh đạo của HĐND và UBND, các đồng chí lãnh đạo HĐND, UBND xã Ngọc Thanh cảm ơn sự tin tưởng, tín nhiệm của các cấp lãnh đạo, các vị đại biểu HĐND xã, các đồng chí sẽ cùng tập thể lãnh đạo đoàn kết, tiếp tục rèn luyện, tu dưỡng, phát huy hết khả năng, năng lực, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc và cử tri giao phó.

An Nhiên

Nguồn Xây Dựng: https://baoxaydung.com.vn/phuc-yen-nhieu-van-de-quan-trong-duoc-thuc-hien-tai-ky-hop-thu-nhat-hdnd-xa-ngoc-thanh-nhiem-ky-2021-2026-308753.html