Cựu trưởng Công an quận Tây Hồ kháng cáo kêu oan vụ thả người trái pháp luật

Cựu trưởng Công an quận Tây Hồ kháng cáo kêu oan vụ thả người trái pháp luật

Cựu Trưởng Công an quận Tây Hồ kháng cáo những nội dung gì?

Cựu Trưởng Công an quận Tây Hồ kháng cáo những nội dung gì?

Cựu đại tá Phùng Anh Lê kháng cáo kêu oan

Cựu đại tá Phùng Anh Lê kháng cáo kêu oan

Cựu Đại tá Phùng Anh Lê kháng cáo

Cựu Đại tá Phùng Anh Lê kháng cáo

Cựu Trưởng Công an quận Tây Hồ Phùng Anh Lê kháng cáo

Cựu Trưởng Công an quận Tây Hồ Phùng Anh Lê kháng cáo

Cựu Đại tá Phùng Anh Lê kêu oan, không nhận hối lộ để thả nhóm cướp

Cựu Đại tá Phùng Anh Lê kêu oan, không nhận hối lộ để thả nhóm cướp

Cựu trưởng Công an quận Tây Hồ kháng cáo trong vụ 'Nhận hối lộ'

Cựu trưởng Công an quận Tây Hồ kháng cáo trong vụ 'Nhận hối lộ'

Cựu trưởng Công an quận Tây Hồ Phùng Anh Lê kháng cáo kêu oan

Cựu trưởng Công an quận Tây Hồ Phùng Anh Lê kháng cáo kêu oan

Cựu Trưởng Công an quận Tây Hồ Phùng Anh Lê kháng cáo, tiếp tục kêu oan

Cựu Trưởng Công an quận Tây Hồ Phùng Anh Lê kháng cáo, tiếp tục kêu oan

Cựu đại tá Phùng Anh Lê kháng cáo kêu oan

Cựu đại tá Phùng Anh Lê kháng cáo kêu oan

Cựu trưởng Công an quận Tây Hồ Phùng Anh Lê kháng cáo kêu oan

Cựu trưởng Công an quận Tây Hồ Phùng Anh Lê kháng cáo kêu oan

Cựu Trưởng Công an quận Tây Hồ Phùng Anh Lê kháng cáo kêu oan

Cựu Trưởng Công an quận Tây Hồ Phùng Anh Lê kháng cáo kêu oan

Cựu Đại tá Phùng Anh Lê kháng cáo kêu oan

Cựu Đại tá Phùng Anh Lê kháng cáo kêu oan

Cựu Đại tá Phùng Anh Lê kháng cáo kêu oan trong vụ 'Nhận hối lộ'

Cựu Đại tá Phùng Anh Lê kháng cáo kêu oan trong vụ 'Nhận hối lộ'

Cựu đại tá Phùng Anh Lê kháng cáo kêu oan

Cựu đại tá Phùng Anh Lê kháng cáo kêu oan

Cựu đại tá Phùng Anh Lê nói 'sẽ kêu oan tới cùng', tòa kết luận có tội và phạt 7,5 năm tù

Cựu đại tá Phùng Anh Lê nói 'sẽ kêu oan tới cùng', tòa kết luận có tội và phạt 7,5 năm tù

Đề nghị xem xét hành vi đưa và môi giới hối lộ trong vụ án Phùng Anh Lê

Đề nghị xem xét hành vi đưa và môi giới hối lộ trong vụ án Phùng Anh Lê

Cựu Đại tá Phùng Anh Lê bị tuyên 7 năm 6 tháng tù

Cựu Đại tá Phùng Anh Lê bị tuyên 7 năm 6 tháng tù