Phát triển chăn nuôi theo hướng hiện đại, nâng cao tỷ trọng ngành nông nghiệp

Trong giai đoạn tới, mức tăng trưởng bình quân của ngành chăn nuôi đạt trung bình 4 5%/năm, phát triển theo...

8 liên quan

Duy trì quy mô khoảng 29 đến 30 triệu con lợn trong giai đoạn 2020-2030

Duy trì quy mô khoảng 29 đến 30 triệu con lợn trong giai đoạn 2020-2030

Ngày 25-12 tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Hội nghị 'Đánh giá kết quả chiến lược...

8 liên quan

Ngành chăn nuôi hướng tới chuyên nghiệp và hiệu quả

Chiều 25-12, tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện...

8 liên quan

Yếu trong kiểm soát dịch bệnh làm tăng giá thành sản phẩm

Sau 10 năm triển khai Chiến lược phát triển ngành Chăn nuôi, vấn đề kiểm soát dịch bệnh vẫn còn nhiều bất...

8 liên quan

Tăng trưởng ngành chăn nuôi không đạt mục tiêu chiến lược 10 năm

Chiều 25/12, Bộ NN&PTNT tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Chiến lược Phát triển chăn nuôi giai đoạn...

8 liên quan