Phùng Khánh Linh thể hiện mashup "Cô gái đến từ hôm qua - Và câu chuyện bắt đầu" trong trẻo và đầy cảm xúc.