"Phùng Quán còn đây"

Gốc
(CAO) - Tiếp theo những tác phẩm của Phùng Quán và viết về Phùng Quán, NXB Văn Nghệ đang chuẩn bị cho ra mắt bạn đọc cuốn "Phùng Quán còn đây"! Đây là di cảo của nhà văn Phùng Quán và những ký ức của bè bạn ông lần đầu...

Tin nóng

Tin mới