Ứng dụng trí tuệ nhân tạo dự báo kinh tế xã hội

Ứng dụng trí tuệ nhân tạo dự báo kinh tế xã hội

Bắt đầu tháng 8, TP.HCM chính thức đưa Trung tâm mô phỏng và dự báo kinh tế xã hội vào hoạt động, đây được...

14 liên quan

TP.HCM khánh thành Trung tâm mô phỏng dự báo kinh tế-xã hội

TP.HCM khánh thành Trung tâm mô phỏng dự báo kinh tế-xã hội

Trung tâm nằm trong cấu phần của đô thị thông minh, đảm nhận dự báo phát triển kinh tế-xã hội của TP.HCM.

14 liên quan

Đưa vào hoạt động Trung tâm Mô phỏng và dự báo kinh tế - xã hội TP Hồ Chí Minh

Chiều 1-8, Viện Nghiên cứu phát triển TP Hồ Chí Minh tổ chức lễ khánh thành Trung tâm Mô phỏng và dự báo kinh...

14 liên quan

TP. Hồ Chí Minh ứng dụng công nghệ để dự báo kinh tế xã hội

Trung tâm Mô phỏng và dự báo kinh tế - xã hội TP. Hồ Chí Minh một trong những cấu thành của Đô thị thông minh...

14 liên quan

TP Hồ Chí Minh ứng dụng công nghệ dự báo tình hình kinh tế xã hội

Ngày 1/8, Trung tâm Mô phỏng và dự báo kinh tế - xã hội TP Hồ Chí Minh, một trong những cấu thành của Đô thị...

14 liên quan

TPHCM khai trương Trung tâm mô phỏng và dự báo Kinh tế - Xã hội

14 liên quan

Trung tâm mô phỏng, dự báo kinh tế TP.HCM chính thức hoạt động

Bí thư Nguyễn Thiện Nhân yêu cầu đến tháng 10, trung tâm cần đưa ra dự báo về tình hình phát triển kinh tế...

14 liên quan

Khánh thành trung tâm mô phỏng và dự báo kinh tế - xã hội TP.HCM

Chiều 1/8, TP.HCM đã khánh thành Trung tâm mô phỏng và dự báo Kinh tế - Xã hội TP.HCM. Trung tâm được đặt...

14 liên quan