Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Phương án nào cho quy hoạch Hà Nội?

Gốc

Cuối cùng thì Hà Nội cũng chọn được 3 nhóm tư vấn lập quy hoạch, mỗi nguời mỗi vẻ, mỗi nhà mỗi cảnh… nhưng biết chọn phương án nào cho thích hợp?

Nguồn ANTG: http://vitinfo.com.vn/muctin/CTXH/51488/default.aspx