Phương án nạo vét cảng Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân

Gốc
Ngày 6-9, Bộ Công thương thông tin về việc nhận chìm vật chất nạo vét cảng Trung tâm Điện lực (TTĐL) Vĩnh Tân (tỉnh Bình Thuận) đang được dư luận hết sức quan tâm.

Phương án nạo vét cảng Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân - Ảnh 1

Theo đó, Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo trình Bộ ban hành văn bản chỉ đạo các đơn vị thực hiện nạo vét cảng TTĐL gồm ba giai đoạn, trong đó, giai đoạn 1 phục vụ cấp than cho chạy thử các Dự án Nhiệt điện (DANĐ) Vĩnh Tân 1, Vĩnh Tân 4 để nạo vét cho tàu tải trọng 10 nghìn DWT cấp than cho Vĩnh Tân 1 và tàu 50 nghìn DWT cho Vĩnh Tân 4. Một triệu m3 vật chất nạo vét được đưa về Cảng tổng hợp Vĩnh Tân.

Giai đoạn 2 phục vụ cấp than cho vận hành các DANĐ Vĩnh Tân 1, Vĩnh Tân 4. Tiếp tục nạo vét cho tàu 30 nghìn DWT cấp than cho DANĐ Vĩnh Tân 1 và tàu 100 nghìn DWT cho Vĩnh Tân 4 (và Vĩnh Tân 4 mở rộng, Vĩnh Tân 3). Công ty TNHH Điện lực Vĩnh Tân 1 chịu trách nhiệm nghiên cứu phương án, chuẩn bị bãi chứa hoặc nhận chìm 920 nghìn m3. EVNGENCO 3 nghiên cứu phương án, chuẩn bị bãi chứa hoặc nhận chìm 2,4 triệu m3 còn lại của hạng mục luồng và vũng quay tàu dự án Cảng nhập than TTĐL Vĩnh Tân.

Giai đoạn 3 nạo vét duy tu hàng năm khu vực trước bến, luồng và bến quay tàu cảng TTĐL Vĩnh Tân. EVN/EVNGENCO 3 chủ trì, phối hợp các bên liên quan thống nhất khối lượng, phương án phân bổ chi phí, tiến độ thực hiện. EVN chuẩn bị bãi đổ hoặc nhận chìm. Các phương án bãi đổ hoặc nhận chìm phải được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận theo quy định, bảo đảm môi trường và hiệu quả kinh tế…

PV

Tin nóng

Tin mới