Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Phường Dương Nội, quận Hà Đông: Thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, tạo được lòng tin đối với nhân dân

Nhờ sự vào cuộc quyết liệt, tích cực của cấp ủy, chính quyền địa phương với nhiều giải pháp đồng bộ, phường Dương Nội, quận Hà Đông, Hà Nội trở thành điểm sáng về cải cách hành chính (CCHC), được các tổ chức, cá nhân đánh giá cao.

Trong thời gian qua, phường Dương Nội đã triển khai nhiều giải pháp tích cực trong công tác CCHC, lấy trọng tâm là việc thực hiện Chương trình 08-CTr/TU ngày 26-4-2016 của Thành ủy Hà Nội về “Đẩy mạnh CCHC, tạo bước chuyển mạnh về kỷ luật, kỷ cương, ý thức trách nhiệm, chất lượng phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016 - 2020”; nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho công dân đến giao dịch và giải quyết thủ tục hành chính.

Xác định công tác CCHC là khâu đột phá, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nên ngay từ đầu năm 2019, Đảng ủy, UBND phường Dương Nội đã lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền thực hiện các văn bản của cấp trên về CCHC đến toàn thể đội ngũ CB, CC, VC, người lao động của phường; xây dựng các văn bản thực hiện, đồng thời phân công cụ thể rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ.

Người dân, tổ chức đều nhận xét cán bộ, công chức của phường Dương Nội có thái độ thân thiện, gần gũi khi giải quyết thủ tục cho người dân. Ảnh: Minh Phong

Bên cạnh đó, phường Dương Nội còn chú trọng thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giúp cán bộ, CCVC trong các cơ quan Nhà nước và nhân dân, DN ở địa phương nhận thức đầy đủ, đúng đắn về CCHC, kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC). Trên cơ sở đó, thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ hoặc thực hiện quyền giám sát đối với hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước; nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng giải quyết công việc, tinh thần trách nhiệm và ý thức đạo đức công vụ của cán bộ CCVC, nhất là đội ngũ CCVC làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông.

Thực hiện việc cải cách thể chế, đổi mới nội dung quy trình soạn thảo, ban hành văn bản quy phạm pháp luật; rà soát, kiểm tra các văn bản quy phạm pháp luật đảm bảo đúng quy định.

Từ khi công tác CCHC, giải quyết các TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông được thành lập và đi vào hoạt động, phường Dương Nội đã tạo lập được đầu mối chung quản lý, vận hành thống nhất, hiện đại, giải quyết nhanh, có hiệu quả các hồ sơ TTHC của tổ chức, công dân và DN; bảo đảm các hồ sơ TTHC được giải quyết nhanh, gọn, kịp thời, công khai, minh bạch.

Đến nay, 100% cán bộ, công chức của phường Dương Nội khai thác, sử dụng hòm thư điện tử công vụ, phần mềm quản lý văn bản và điều hành tác nghiệp. 100% các văn bản đến, đi của phường được quản lý và phân công xử lý trên phần mềm quản lý văn bản và điều hành tác nghiệp. Việc đẩy mạnh ứng dụng CNTT đã tạo điều kiện thuận lợi trong chỉ đạo điều hành giúp cho các hoạt động của phường Dương Nội được thuận tiện, tiết kiệm thời gian, chi phí của công dân và DN.

Ngoài việc thực hiện đúng chức trách nhiệm vụ chuyên môn, cán bộ công chức, người lao động phường Dương Nội còn thực hiện công tác CCHC gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Kỹ năng xử lý công việc, giải quyết TTHC, nhất là kỹ năng ứng xử, giao tiếp với người dân của đội ngũ cán bộ Bộ phận một cửa phường được nâng lên rõ rệt, nhận được sự hài lòng của người dân.

Tại Bộ phận một cửa, 100% các TTHC được niêm yết công khai toàn bộ quy trình giải quyết để nhân dân dễ tiếp cận, giám sát việc thực hiện. Kết quả 9 tháng đầu năm 2019, Bộ phận một cửa phường đã tiếp nhận gần 6.632 hồ sơ, trong đó có 964 hồ sơ nhận qua dịch vụ công mức độ 3, 4; rà soát, rút ngắn 112/133 thủ tục, đạt 96,82%. Toàn bộ hồ sơ đều giải quyết đúng hạn.

Cán bộ lãnh đạo chủ chốt phường cũng thường xuyên theo dõi, kiểm tra nhắc nhở đội ngũ cán bộ, công chức trong thực thi công vụ. UBND phường duy trì thực hiện nghiêm túc các Quy chế làm việc của cơ quan; quy chế làm việc tại Bộ phận một cửa; quy chế tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý đơn thư kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của tổ chức, công dân. Đồng thời, thường xuyên rà soát, phân công nhiệm vụ phù hợp với chuyên môn, năng lực sở trường của từng cán bộ, công chức.

Bà Nguyễn Thị Thu, Phó Chủ tịch UBND phường Dương Nội cho biết, nhằm tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác CCHC, trong thời gian tới phường sẽ tiếp tục rà soát sắp xếp, kiện toàn đội ngũ cán bộ, công chức theo hướng tinh gọn. Song song với đó, phường tiếp tục nghiên cứu cắt giảm các điều kiện, thời gian, tiết kiệm chi phí thực hiện TTHC, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức cá nhân đến giao dịch. Duy trì nghiêm việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông; đảm bảo không có hồ sơ trả chậm, muộn, tăng tỷ lệ hồ sơ trả trước hạn cho công dân.

Văn Biên

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/phuong-duong-noi-quan-ha-dong-thuc-hien-tot-cong-tac-cai-cach-hanh-chinh-tao-duoc-long-tin-doi-voi-nhan-dan-167734.html