"Quan trọng là cái gì là của mình thì ắt sẽ thuộc về mình, nếu không phải là của mình thì mình cũng vui vẻ, cảm ơn" - Phương Thanh chia sẻ.

Video: Phương Thanh trải lòng về những mất mát trong cuộc đời: