Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Phút chia tay là sự bắt đầu

Báo Quân Đội Nhân Dân
Gốc

Thời gian hai tháng trôi qua thật nhanh trong ký ức các học viên lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí toàn quân khóa 7 chúng tôi.

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/qdnd/baongay.nhipcaubandoc.37678.qdnd