Pixel Media mở văn phòng tại Việt Nam.

Gốc
ICTnews - Ngày 29/9/2008, Tập đoàn quảng cáo trực tuyến hàng đầu tại Châu Á, Pixel Media chính thức mở rộng hoạt động kinh doanh tại Việt Nam thông qua liên doanh với hai văn phòng tại Việt Nam.

Tin nóng

Tin mới