HĐQT của CTCP Vận Tải Xăng Dầu Đường Thủy Petrolimex (HOSE: PJT) thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 với tổng doanh thu gần 324.8 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế là 15 tỷ đồng.

HĐQT cũng thống nhất thay đổi ngày tổ chức ĐHĐCĐ từ 05/04 sang ngày 12/04/2014 để công tác tổ chức được chu đáo hơn.

Triệu Linh

Công lý