(Vietstock) - Với 11 tỷ đồng lãi ròng hợp nhất 9 tháng, CTCP Vận tải Xăng dầu Đường thủy Petrolimex (HOSE: PJT) đã thực hiện được 87% kế hoạch năm (12.6 tỷ đồng).

Doanh thu thuần 9 tháng đạt 296.5 tỷ đồng, tăng 31% so cùng kỳ và bằng 67% kế hoạch năm (440.7 tỷ đồng).

Tuy nhiên, kỳ này hoạt động khác của PJT lỗ hơn 9 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ có lãi 2.3 tỷ đồng.

Dù vậy, lợi nhuận sau thuế của PJT vẫn tăng 34% khi đạt 11 tỷ đồng. Riêng quý 3, chỉ tiêu này ở mức 3.4 tỷ đồng, tăng 54% so cùng kỳ.