"Platini chẳng hiểu quái gì về vấn đề tài chính thực của Chelsea cả"

Gốc
Hanoinet - "Khoản nợ của chúng tôi (736 triệu bảng) không dính dáng gì đến bên ngoài cả", Bruce Buck phân tích. "Chelsea không nợ ngân hàng hay bất cứ một công ty bảo hiểm nào. Chúng tôi nợ chính ông chủ Abramovich".

Tin nóng

Tin mới