PLC: 29/12 GDKHQ nhận cổ tức tiền mặt năm 2015 tỷ lệ 30%

Gốc
Tổng Công ty Hóa dầu Petrolimex - CTCP (HNX: PLC) thông báo về việc tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt năm 2015 cho cổ đông với tỷ lệ 30%. Theo đó, ngày GDKHQ là 29/12 và PLC cũng dự kiến thời gian thực hiện là 31/12/2015.

1. Ngày đăng ký cuối cùng: 31/12/2015
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/12/2015
3. Lý do và mục đích:
* Tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2015:
- Tỷ lệ thực hiện: 30%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 3,000 đồng)
- Thời gian thực hiện: 31/12/2015
- Địa điểm thực hiện:
+ Chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Văn phòng Tổng Công ty Hóa dầu Petrolimex – CTCP, địa chỉ: tầng 18 tòa nhà 229 Tây Sơn, phường Ngã Tư Sở, quận Đống Đa, Hà Nội (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 31/12/2015 và xuất trình Chứng minh nhân dân khi nhận cổ tức.
+ Chứng khoán lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán./.

Tin nóng

Tin mới