Căn cứ thông báo số 1734/TB-VSD ngày 19/5/2010 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán, Sở GDCK Hà nội thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PMC như sau:

- Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông - Mệnh giá: 10.000 đồng - Ngày đăng ký cuối cùng: 01/6/2010 - Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/5/2010 - Lý do và mục đích: Trả cổ tức bằng tiền - Tỷ lệ thực hiện: 9,8%/cp (01 cổ phần được nhận 980 đồng) Trong đó: + Trả cổ tức bổ sung năm 2009: 2,8% + Tạm ứng cổ tức kỳ 1 năm 2010: 7% - Thời gian thực hiện : ngày 18/6/2010 - Địa điểm thực hiện: + Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán; + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại CTCP Dược phẩm dược liệu Pharmedic vào các ngày làm việc trong tuần kể từ ngày 18/6/2010 và xuất trình sổ chứng nhận sở hữu cổ phần, chứng minh nhân dân, trường hợp ủy quyền phải có giấy ủy quyền hợp pháp. Theo HNX