PMU trước nguy cơ “cháy túi”

Những quy định mới có thể đẩy các PMU (ban quản lý dự án) vào cảnh "giải thể" sớm vì lỗ vốn...

Nguồn VnEconomy: vneconomy.vn/?cat_name=05&home=detail&id=433552b186b4fb&page=category