PNJ _ Niềm tin và phong cách

Gốc
(Vietstock) - Ngay phiên đầu tiên chào sàn, cổ phiếu của PNJ đã bật lên mạnh mẽ, tăng hết biên độ 20% lên mức 45,600 đồng/cp, lượng dư mua giá trần đạt gần 200,000 đơn vị trong khi dư bán bằng không. Điều gì đã tạo nên sức hút của hiện tượng PNJ trong xu thế đi xuống chung của thị trường?

Tin nóng

Tin mới