PNJ: Doanh thu hợp nhất quý 3 tăng mạnh nhờ kinh doanh vàng miếng

Gốc
(Vietstock) – 9 tháng đầu năm, CTCP Vàng Bạc Đá Quý Phú Nhuận (HOSE: PNJ) thực hiện được 198 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế hợp nhất, đạt 81% kế hoạch và EPS là 3,300 đồng.

PNJ vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất với doanh thu thuần 6,498 tỷ đồng, tăng 36% so cùng kỳ. Lợi nhuận gộp ở mức 197 tỷ đồng, ứng với tỷ suất lãi gộp biên 3% (cùng kỳ 2.5%).

Kỳ này doanh thu hoạt động tài chính của PNJ giảm 63%, trong khi chi phí tài chính lại tăng 86%, chiếm 42 tỷ đồng. Chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp đều tăng mạnh so với cùng kỳ.

Ngoài ra, lợi nhuận từ công ty liên kết giảm mạnh từ 21 tỷ đồng của cùng kỳ xuống còn 2 tỷ đồng trong quý 3/2011.

Theo đó, PNJ lãi ròng 50 tỷ đồng trong quý 3, giảm 16% so cùng kỳ, ứng với EPS là 837 đồng.

Lũy kế 9 tháng, doanh thu thuần tăng 34% cùng kỳ, đạt 14,778 tỷ đồng. Lãi sau thuế 198 tỷ đồng, tăng nhẹ 6% so cùng kỳ và đạt 81% kế hoạch. EPS là 3,300 đồng.

Theo giải trình của PNJ, doanh thu tăng mạnh so cùng kỳ nhờ hoạt động kinh doanh vàng miếng chiếm 2,836 tỷ đồng (cùng kỳ là 946 tỷ đồng). Lũy kế 9 tháng kinh doanh vàng miếng, xuất khẩu đạt 11,560 tỷ đồng.

Tin nóng

Tin mới