BizLIVE - Thời gian dự kiến chi trả cổ tức 12% là ngày 10/11. Hạn cuối cho cổ đông đăng ký là 20/10/2014.

Ảnh minh họa.

CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (mã: PNJ) vừa công bố thông tin liên quan đến việc tạm ứng cổ tức năm 2014 cho cổ đông.

Theo đó, dự kiến ngày 10/11/2014, PNJ sẽ tiến hành thanh toán cổ tức bằng tiền mặt đợt 1 năm 2014 theo tỷ lệ 12%/cổ phiếu. Ước tính PNJ sẽ chi ra một khoản tương đương 90 tỷ đồng tạm ứng cổ tức đợt này.

Thời gian dự kiến đăng ký cuối cùng của cổ đông là 20/10/2014.

Mới đây vào tháng 5/2014, PNJ cũng đã chi ra hơn 75 tỷ đồng trả cổ tức đợt 2 năm 2013 với tỷ lệ 10%.

Trong năm nay, kế hoạch của PNJ là 9.124 tỷ đồng doanh thu và 220 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Mức cổ tức vẫn được giữ nguyên như 2013 là 20%.

Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần hợp nhất của PNJ đạt 4.924 tỷ đồng và 146 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tương đương hoàn thành 66% kế hoạch lợi nhuận năm đề ra.