(ĐTCK-online) CTCP Nhiệt điện Phả Lại (PPC) vừa công bố thông tin về việc hoàn thành kế hoạch sản lượng điện năm. Cụ thể, tính đến ngày 18/10, Công ty đã hoàn thành 100% kế hoạch sản lượng điện năm 2009 là 5.968.305 MWh.

Trước đó, PPC cho biết tổng doanh thu tháng 9/2009 đạt 412,09 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 126,73 tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng năm 2009, tổng doanh thu của PPC đạt 3.435,89 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 995,98 tỷ đồng.