Với khoản lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện 787 tỷ đồng giúp lợi nhuận sau thuế hợp nhất 6 tháng đầu năm của CTCP Nhiệt điện Phả Lại (HOSE: PPC) đạt 1,302 tỷ đồng, cao gấp 6.5 lần cùng kỳ.

Trong kỳ, doanh thu thuần của PPC tăng 66% lên 3,645 tỷ đồng. Trong khi đó, giá vốn của công ty tăng 61% giúp lợi nhuận gộp tăng 84% lên 747 tỷ đồng. Tỷ suất lãi gộp đạt 20%.

Doanh thu tài chính 6 tháng đầu năm của PPC hơn 1,069 tỷ đồng, cao gấp 3.5 lần so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện của công ty ở mức 787 tỷ đồng trong khi cùng kỳ năm trước. Đồng thời chi phí tài chính của PPC giảm mạnh từ 452 tỷ xuống còn 77.7 tỷ đồng do 6 tháng cuối năm 2012 công ty bị lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện 321 tỷ đồng.

Trong kỳ, công ty lỗ hơn 12 tỷ đồng từ công ty liên kết.

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành và hoãn lại của PPC tăng đột biến lên lần lượt 96 tỷ và 284 tỷ đồng trong khi cùng kỳ năm trước chi phí thuế thu nhập hiện hành là 1.2 tỷ đồng.

Kết quả, công ty đạt 1,302 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế hợp nhất, lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ PPC đạt 1,300 tỷ đồng, cao gấp 6.5 lần cùng kỳ năm trước.

Riêng trong quý 2/2013, PPC đạt 356 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ, cao gấp 5.7 lần so với quý 2/2012.

Tính đến cuối tháng 6/2013, lượng tiền và tương đương tiền của PPC đạt 1,310 tỷ đồng, tăng 30% so với đầu năm. Các khoản phải thu cũng tăng mạnh 80% lên 2,451 tỷ đồng. Tuy nhiên, các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn của công ty giảm 25% xuống còn 2,585 tỷ đồng. Do đó, tổng tài sản của PPC giảm nhẹ xấp xỉ đầu năm với 12,034 tỷ đồng.

Đan Thanh

infonet