CTCP Tư Vấn Điện Lực Dầu Khí Việt Nam (HNX: PPE) công bố BCTC năm 2013 với doanh thu gần 13 tỷ đồng nhưng lãi ròng chỉ vỏn vẹn 102 triệu đồng, tuy nhiên so với mức lỗ 4.75 tỷ đồng năm 2012 thì tích cực hơn nhiều.

Tài liệu đính kèm:
PPE_2014.1.17_9f5754f_HNX- Quy 4.pdf
PPE_2014.1.17_adb4a04_Thuyet minh chi phi loi nhuan Quy IV- 2013 _1_.pdf

HNX