PPI: Ông Nhan Tuấn Phong không còn là cổ đông lớn

Gốc
Ông Nhan Tuấn Phong thông báo đã bán 289,413 cp CTCP Phát triển Hạ tầng & BĐS Thái Bình Dương (HOSE: PPI), giảm sở hữu xuống còn 634,633 cp PPI, chiếm tỷ lệ 4.52% vốn và không còn là cổ đông lớn kể từ ngày 03/03.

Tài liệu đính kèm:
20140305---PPI---BAO-CAO-THAY-DOI-SH-CDL-NHANTUANPHONG.pdf

HOSE

Tin nóng

Tin mới