Cặp RAM ddr3-1600 4GB có tên gọi Turbo Immortality Edition của PQI chạy ở tần số 1688MHz chỉ với điện áp 1,54V.