“PR” cho thơ

Nhà thơ Lê Minh Quốc kể rằng, các anh và Công ty truyền thông Sơn Ca đã PR cho tập "Thơ tình Sài Gòn", bằng một buổi ra mắt hoành tráng. Nhờ vậy, sau một tuần vào Google chỉ cần gõ "Tủ sách sơn ca" là đã có trên 430.000 kết quả, người chịu trách nhiệm chính cho sự ra đời của tập thơ tự hào.

Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/vanhoa/2008/12/105181.cand