Thái Lan thắt chặt an ninh trước khi tòa ra phán quyết về nhiệm kỳ Thủ tướng

Thái Lan thắt chặt an ninh trước khi tòa ra phán quyết về nhiệm kỳ Thủ tướng

Cụm tin quốc tế 14/9: Ukraine tuyên bố phá hủy nhiều khí tài của Nga

Cụm tin quốc tế 14/9: Ukraine tuyên bố phá hủy nhiều khí tài của Nga

Thái Lan sắp ra phán quyết về nhiệm kỳ của ông Prayut Chan-o-cha

Thái Lan sắp ra phán quyết về nhiệm kỳ của ông Prayut Chan-o-cha

Chức Thủ tướng Thái Lan của ông Prayuth được định đoạt vào ngày 30/9

Chức Thủ tướng Thái Lan của ông Prayuth được định đoạt vào ngày 30/9

Tòa án Hiến pháp Thái Lan ra phán quyết về nhiệm kỳ của ông Prayuth

Tòa án Hiến pháp Thái Lan ra phán quyết về nhiệm kỳ của ông Prayuth

Ấn định thời điểm phán quyết về nhiệm kỳ thủ tướng của ông Prayut Chan-o-cha

Ấn định thời điểm phán quyết về nhiệm kỳ thủ tướng của ông Prayut Chan-o-cha

Ngày quyết định ghế thủ tướng của ông Prayut

Ngày quyết định ghế thủ tướng của ông Prayut

Cuối tháng này tòa Thái Lan sẽ ra phán quyết về nhiệm kỳ thủ tướng của ông Prayuth

Cuối tháng này tòa Thái Lan sẽ ra phán quyết về nhiệm kỳ thủ tướng của ông Prayuth

Tòa án Thái Lan xem xét thông tin về thời hạn nhiệm kỳ của ông Prayut

Tòa án Thái Lan xem xét thông tin về thời hạn nhiệm kỳ của ông Prayut

Bắt đầu xem xét số phận chính trị của ông Prayuth

Bắt đầu xem xét số phận chính trị của ông Prayuth

Tương lai chính trị của Thủ tướng Thái Lan sẽ được quyết định vào ngày 8/9?

Tương lai chính trị của Thủ tướng Thái Lan sẽ được quyết định vào ngày 8/9?

Thái Lan: Đội ngũ pháp lý của ông Prayut nộp thư kháng nghị lên Tòa án

Thái Lan: Đội ngũ pháp lý của ông Prayut nộp thư kháng nghị lên Tòa án

Ông Prayuth lần đầu xuất hiện sau khi bị đình chỉ chức thủ tướng

Ông Prayuth lần đầu xuất hiện sau khi bị đình chỉ chức thủ tướng

Thái Lan lâm vào rối ren chính trị mới

Thái Lan lâm vào rối ren chính trị mới

Ông Prayut tuyên bố tiếp tục là Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan

Ông Prayut tuyên bố tiếp tục là Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan

Thủ tướng Thái Lan bị đình chỉ nhưng vẫn tiếp tục làm bộ trưởng quốc phòng

Thủ tướng Thái Lan bị đình chỉ nhưng vẫn tiếp tục làm bộ trưởng quốc phòng

Thái Lan: Thủ tướng bị đình chỉ chức vụ tuyên bố vẫn làm nhiệm vụ Bộ trưởng Quốc phòng

Thái Lan: Thủ tướng bị đình chỉ chức vụ tuyên bố vẫn làm nhiệm vụ Bộ trưởng Quốc phòng

Ông Prayut tuyên bố tiếp tục là Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan

Ông Prayut tuyên bố tiếp tục là Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan