ProcessManager: Quản lý ứng dụng trên Android

Gốc
(Điện tử tiêu dùng) - Tương tự như chức năng Task Manager trên Windows, ứng dụng ProcessManager trên HĐH Android cho phép bạn quản lý các phần mềm đang hoạt động.

Chức năng hoạt động của ứng dụng này khá đơn giản và rất hữu hiệu, nếu như bạn thường xuyên sử dụng hay cập nhật các phần mềm trên HĐH Android. Chương trình này sẽ đưa ra bốn thẻ (tab) ở trên cùng của màn hình, tab này bao gồm: Apps, Process, System và Uninstall. Khi bắt đầu với tùy chọn Apps (hoặc Process hay System), trên màn hình sẽ hiển thị các ứng dụng đang hoạt động thứ tự chữ cái và các icons lớn để có thể dễ dàng "click" bằng ngón tay. Lúc này, bạn có thể tùy chọn bấm vào một chương trình, đóng nó hoặc truy cập vào các chức năng,chương trình khác. Một vài ưu điểm của ứng dụng: Hiển thị thông tin bộ nhớ của các ứng dụng Danh sách ứng dụng cần chặn/ bỏ qua (ignore list) Đóng toàn bộ các ứng dụng Gỡ bỏ các ứng dụng khỏi thiết bị một cách nhanh chóng. Widget Quản lý các ứng dụng đang chạy Giao diện sử dụng: ProcessManager hoàn toàn miễn phí và hỗ trợ nhiều đời máy Android. Người sử dụng có thể tìm kiếm trên Android Market để cài đặt trực tiếp Bạn đọc có thể tham khảo chi tiết hơn và download miễn phí tại đây. Lê Nam www.dientutieudung.vn Chức năng hoạt động của ứng dụng này khá đơn giản và rất hữu hiệu, nếu như bạn thường xuyên sử dụng hay cập nhật các phần mềm trên HĐH Android. Chương trình này sẽ đưa ra bốn thẻ (tab) ở trên cùng của màn hình, tab này bao gồm: Apps, Process, System và Uninstall. Khi bắt đầu với tùy chọn Apps (hoặc Process hay System), trên màn hình sẽ hiển thị các ứng dụng đang hoạt động thứ tự chữ cái và các icons lớn để có thể dễ dàng "click" bằng ngón tay. Lúc này, bạn có thể tùy chọn bấm vào một chương trình, đóng nó hoặc truy cập vào các chức năng,chương trình khác. Một vài ưu điểm của ứng dụng: Hiển thị thông tin bộ nhớ của các ứng dụng Danh sách ứng dụng cần chặn/ bỏ qua (ignore list) Đóng toàn bộ các ứng dụng Gỡ bỏ các ứng dụng khỏi thiết bị một cách nhanh chóng. Widget Quản lý các ứng dụng đang chạy Giao diện sử dụng: ProcessManager hoàn toàn miễn phí và hỗ trợ nhiều đời máy Android. Người sử dụng có thể tìm kiếm trên Android Market để cài đặt trực tiếp Bạn đọc có thể tham khảo chi tiết hơn và download miễn phí tại đây. Lê Nam www.dientutieudung.vn

Tin nóng

Tin mới