PSE: 25/11 thanh toán cổ tức đợt 1/2015 bằng tiền, tỷ lệ 8%

Gốc
Ngày 25/11/2015, CTCP Phân bón và Hóa chất Dầu khí Đông Nam Bộ (HNX: PSE) sẽ chi trả cổ tức đợt 1/2015 bằng tiền với tỷ lệ 8% (1 cpđược nhận 800 đồng). Ngày GDKHQ nhận cổ tức sẽ là 05/11.

Phạm Trần

Tin nóng

Tin mới