Gần đây, ban lãnh đạo CTCP Chứng khoán Dầu khí (HNX: PSI) lần lượt thông báo kết quả giao dịch bán hết cổ phiếu nắm giữ.

Cụ thể, từ ngày 28/02 đến 03/03, ông Nguyễn Văn Nhiệm - Trưởng Ban kiểm soát đã bán hết 92,600 cp PSI.

Vào ngày 03/03, 2 Phó Giám đốc là ông Trần Hùng Dũng và ông Nguyễn Xuân Hưng đã lần lượt bán hết cùng số lượng cổ phiếu nắm giữ 89,100 cp PSI.

Ngoài ra, cùng ngày trên ông Đoàn Thành Nhân - Ủy viên HĐQT kiêm Người được ủy quyền công bố thông tin đã bán bớt 28,400 cp, giảm sở hữu xuống còn 79,200 cp PSI, tương đương 0.13% tỷ lệ sở hữu.

Được biết, trước đó vào ngày 26/02 bà Hoàng Hải Anh, Chủ tịch HĐQT Công ty PSI cũng đã bán hết 89,100 cp, chiếm tỷ lệ 0.15% vốn.

Hằng Nga

Công Lý