PSI phát hành thêm 8,775 triệu CP

Gốc
(ĐTCK-online) Theo thông tin từ CTCP Chứng khoán Dầu khí (PSI), ngày 29/3, Công ty sẽ chốt danh sách cổ đông để phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ. Theo đó, cổ đông có tên trong danh sách (không bao gồm cổ đông lớn và PVI) sẽ được quyền mua cổ phiếu theo tỷ lệ 2:3, với giá chào bán là 10.000 đồng/cổ phiếu. Tổng khối lượng chào bán là 8,775 triệu cổ phiếu.

Theo PSI, mục đích của đợt huy động vốn là nhằm tăng năng lực bảo lãnh phát hành của PSI, hiện đại hóa công nghệ thông tin và mua sắm tài sản cố định; thành lập mạng lưới Chi nhánh và các Phòng giao dịch...

Tin nóng

Tin mới