(Vietstock) – CTCP May xuất khẩu Phan Thiết (UPCoM: PTG) vừa thông báo trả cổ tức cho cổ đông sớm hơn 5 ngày.

Theo đó, PTG sẽ thanh toán cổ tức bằng tiền mặt vào ngày 15/12 thay vì 20/12 như công bố trước đó.

Được biết, PTG trả cổ tức đợt 2 năm 2011 với tỷ lệ 10% bằng tiền mặt.