PTI giữ nguyên kế hoạch doanh thu 1.523 tỷ đồng

Gốc
(ĐTCK) Ông Nguyễn Trường Giang, Tổng giám đốc Tổng CTCP Bảo hiểm Bưu điện (PTI) cho biết, 6 tháng đầu năm 2013, PTI đạt doanh thu kinh doanh bảo hiểm 725 tỷ đồng và LNST 24,7 tỷ đồng.

Trong đó, doanh thu bảo hiểm gốc đạt 680 tỷ đồng; doanh thu tái bảo hiểm đạt 44,4 tỷ đồng. Lợi nhuận từ đầu tư đạt gần 42 tỷ đồng, bằng 80% cùng kỳ năm ngoái, nhưng đạt 60% kế hoạch năm.

Căn cứ vào kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm, PTI giữ nguyên kế hoạch doanh thu cả năm 2013 là 1.523 tỷ đồng. Trong đó, doanh thu bảo hiểm gốc 1.435 tỷ đồng; doanh thu tái bảo hiểm 88 tỷ đồng; LNST 54,8 tỷ đồng; cổ tức 10%.

Ông Giang cũng cho biết, mục tiêu của PTI trong những năm tiếp theo là bảo toàn vốn, tiếp tục có lãi từ nghiệp vụ, đảm bảo cổ tức cao hơn mức lãi suất bình quân trên thị trường, ở mức 10%/năm cho cổ đông.

Tin nóng

Tin mới