Ngày 06/10/2015, Sở GDCK TP.HCM (HOSE) đã có công văn nhắc nhở CTCP Luyện kim Phú Thịnh (HOSE: PTK) về việc chậm nộp báo cáo Quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2015 lần 4, BCTC quý 2/2015 lần và BCTC soát xét bán niên 2015 công ty mẹ và hợp nhất lần 3.

Tuy nhiên đến hết ngày 21/10/2015, HOSE vẫn chưa nhận được báo cáo Quản trị 6 tháng đầu năm 2015, BCTC quý 2/2015 và BCTC soát xét bán niên 2015 công ty mẹ của Công ty.

Theo đó, HOSE tiếp tục nhắc nhở lần thứ 5 đối với việc chậm nộp báo cáo Quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2015, BCTC công ty mẹ và hợp nhất quý 2/2015 và nhắc nhở lần thứ 4 đối với chậm nộp báo cáo tài chính soát xét bán niên 2015 công ty mẹ và hợp nhất. Đồng thời HOSE cũng nhắc nhở PTK phải có giải trình nguyên nhân dẫn đến chậm trễ nêu trên.

Hiện tại, cổ phiếu PTK đang thuôc diện Kiểm soát đặc biệt, chỉ được giao dịch vào phiên chiều kể từ ngày 19/10. Trường hợp công ty vẫn tiếp tục vi phạm công bố thông tin, HOSE sẽ xem xét xử lý vi phạm của Công ty ở mức độ cao hơn.

Theo quy định tại Khoản 3, Điều 7, Thông tư 52/2012/TT-BTC Hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán thì thời hạn báo cáo và công bố thông tin Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng và năm chậm nhất là 30 ngày, kể từ ngày kết thúc kỳ báo cáo.

Tại Khoản 3, Điều 10 về công bố thông tin định kỳ thì thời hạn công bố thông tin Báo cáo tài chính bán niên đã được soát xét không quá 45 ngày, kể từ ngày kết thúc 6 tháng đầu năm tài chính. Trường hợp tổ chức niêm yết, công ty đại chúng quy mô lớn là công ty mẹ của một tổ chức khác hoặc là đơn vị kế toán cấp trên có các đơn vị kế toán trực thuộc thì thời hạn công bố thông tin về Báo cáo tài chính bán niên hợp nhất hoặc Báo cáo tài chính bán niên tổng hợp đã được soát xét và Báo cáo tài chính bán niên của công ty mẹ hoặc đơn vị kế toán cấp trên là 60 ngày, kể từ ngày kết thúc 6 tháng đầu năm tài chính.

Tài liệu đính kèm:
20151023_20151023 - PTK - Nhac nho cham CBTT Bao cao quan tri cong ty 6 thang lan 5, BCTC quy 2 lan 5, BCTC soat xet ban nien lan 4.pdf

Thiên Minh