(Toquoc) - Trả lời phỏng vấn Financial Times (Anh) mới đây, Dmitry Medvedev đã nêu một loạt quan điểm về các vấn đề trong nước và quốc tế; quan hệ làm việc với V. Putin trong vai trò thủ tướng.