PV Gas ký hợp đồng bán khí

Gốc
Hợp đồng bán ethane giữa Tổng công ty Khí VN (PV Gas) và Công ty TNHH hóa dầu Long Sơn (LSP) và hợp đồng mua bán khí để thực hiện dự án nâng cao thu hồi dầu giữa PV Gas và Công ty TNHH dầu khí Việt Nhật (JVPC) vừa được ký kết.

Với hợp đồng mua bán ethane giữa PV Gas và LSP, Tổ hợp hóa dầu Long Sơn sẽ là dự án hóa dầu sử dụng nguyên liệu là ethane do PV Gas cung cấp, thời hạn cung cấp khoảng 17 năm (2018 - 2034). Còn hợp đồng mua bán khí cho dự án sử dụng khí để nâng cao thu hồi dầu (HCG-EOR), lô 15.2 thuộc bể Cửu Long ngoài khơi VN, là dự án HCG-EOR đầu tiên tại VN, có thời hạn dự kiến từ năm 2014 đến 2019.

M.Ka

Tin nóng

Tin mới