Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

PV GAS lập kỷ lục doanh thu trên 100 nghìn tỷ năm 2022

2022 là năm có doanh thu cao nhất của PV GAS kể từ khi thành lập khi đạt trên 100 nghìn tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt trên 16,6 nghìn tỷ đồng.

Ngày 22/12, Tổng Công ty Khí Việt Nam (PV GAS, HoSE: GAS) tổ chức Hội nghị Người lao động năm 2022.

Phát biểu tổng kết, Tổng Giám đốc PV GAS Hoàng Văn Quang cho biết, PV GAS tiếp tục hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu tài chính năm 2022, về đích trước 2-6 tháng, tăng trưởng so với năm 2021. Đặc biệt, đây là năm có doanh thu và lợi nhuận cao nhất từ khi thành lập PV GAS.

Cụ thể, trong năm 2022, PV GAS đã cung cấp trên 7,7 tỷ m3 khí khô, tăng 8% so với năm 2021 (đạt 90% bao gồm phần bán cho Petronas). Đó là nỗ lực rất lớn trong bối cảnh huy động khí cho sản xuất điện thấp.

PV GAS hoàn thành vượt mức kế hoạch sản lượng condensate (đạt trên 100 nghìn tấn, bằng 155% kế hoạch, về đích trước kế hoạch 5 tháng) và sản lượng LPG kinh doanh (đạt trên 2 triệu tấn, bằng 118% kế hoạch, tương đương năm 2021 và về đích trước kế hoạch 2 tháng).

PV GAS cũng đảm bảo mục tiêu cung cấp khí cho khách hàng truyền thống và mở rộng thêm khách hàng mới (khách hàng Đạm và khách hàng Công nghiệp tiêu thụ khí vượt mức kế hoạch 1-3% và tăng 5% so với năm 2021).

 2022 là năm có doanh thu cao nhất kể từ khi thành lập PV GAS

2022 là năm có doanh thu cao nhất kể từ khi thành lập PV GAS

Với kết quả đó, PV GAS tiếp tục duy trì cung cấp khí ổn định để sản xuất trên 11% sản lượng điện, khoảng 70% sản lượng phân đạm, đáp ứng gần 70% thị phần LPG cả nước, thị phần bán lẻ LPG chiếm 11% (chưa bao gồm Gas South) trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng khốc liệt.

2022 là năm có doanh thu cao nhất kể từ khi thành lập PV GAS với tổng doanh thu đạt trên 100 nghìn tỷ đồng, vượt 25% kế hoạch năm và tăng 25% so với năm 2021.

Lợi nhuận trước thuế đạt trên 16,6 nghìn tỷ đồng, vượt tới 89% kế hoạch năm và tăng 49% so với năm 2021. Lợi nhuận sau thuế đạt trên 13,3 nghìn tỷ đồng, vượt 89% kế hoạch năm và tăng 51% so với năm 2021; nộp ngân sách nhà nước trên 7,2 nghìn tỷ đồng.

Các chỉ số ROA đạt trên 14%, ROE đạt trên 22%. PV GAS tiếp tục duy trì tỷ lệ chia cổ tức bằng tiền mặt ở mức cao 25%/vốn điều lệ.

Minh An