PV Gas (PGS) được chấp thuận niêm yết lần đầu tại sàn HN

Gốc
(ATPvietnam.com) - Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí hóa Lỏng Miền Nam (mã PGS) được niêm yết 15 triệu cổ phiếu phổ thông tại Trung tâm GDCK Hà Nội.

Tin nóng

Tin mới