Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

PV Power vượt khó tăng trưởng trong mùa dịch

Trong 6 tháng đầu năm 2020, PV Power đã đạt được nhiều kết quả khả quan trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

Theo đó, quản lý kỹ thuật, vận hành sản xuất, sửa chữa bảo dưỡng các nhà máy điện ổn định, an toàn, đáp ứng yêu cầu huy động của A0, cụ thể: Sản lượng điện sản xuất toàn Tổng công ty 6 tháng đầu năm 2020 đạt 10.903 Tr.kWh đạt 98,7% kế hoạch; Doanh thu đạt 16.175 tỷ đồng, đạt 88% kế hoạch. Bên cạnh đó, PV Power đã thực hiện tốt công tác tiết kiệm, tiết giảm chi phí SXKD, ước toàn Tổng công ty tiết giảm, tiết kiệm được 170 tỷ đồng. Trong đó, tiết kiệm chi phí Nhiên liệu ước đạt 131 tỷ đồng; Tiết kiệm chi phí O&M biến đổi 13,2 tỷ đồng; Tiết kiệm chi phí O&M cố định 25 tỷ đồng…

Theo kết quả thống kê, giá thị trường toàn phần 05 tháng đầu năm trungbình đạt 1.088 đồng/kWh. Các nhà máy điện PV Power chào giá bán điệnbình quân như sau: NMĐ Vũng Áng 1: 1.475 đ/kWh; NMĐ Nhơn Trạch 1:1.529 đ/kWh; NMĐ Nhơn Trạch 2: 1.487 đ/kWh; NMĐ Hủa Na: 996 đ/kWh;NMĐ Đăkđrinh: 885 đ/kWh.

Trong quý 2/2020, POW vẫn là doanh nghiệp có thanh khoản hàng đầu trong ngành với 5.853.233 cổ phiếu/phiên và GTGD bình quân đạt 61,4 tỷ đồng/phiên. Nhìn chung trong 6 tháng đầu năm 2020, cổ phiếu POW dao động trong khoảng giá từ 9.000 – 11.000 đồng/cp (trừ giai đoạn tháng 3 bị ảnh hưởng do dịch bệnh Covid-19) với khối lượng giao dịch trung bình tăng mạnh trong giai đoạn Quý 2/2020.Cổ phiếu POW đã giảm áp lực bán lớn từ khối ngoại trong quý 2/2020 với giá trị bán ròng còn 147 tỷ và đóng cửa ngày 30/6 tại mức 9.700 đồng/cổ phiếu.

Tổng công ty đã thực hiện tốt công tác ATSKMT, đảm bảo an toàn tuyệt đối, không có tai nạn lao động, không có sự cố cháy nổ xảy ra. Đặc biệt, các nhà máy điện đã tích cực thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19, CBCNV các nhà máy điện được đảm bảo an toàn trong mùa dịch bệnh, đã đảm bảo các nhà máy điện hoạt động an toàn, liên tục, tin cậy và ổn định góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.

Trong 6 tháng cuối năm, PV Power tiếp tục vận hành an toàn, ổn định và hiệu quả các nhà máy điện. Sản lượng điện dự kiến 6 tháng cuối năm đạt vượt mức 10,55 tỷ kWh và doanh thu dự kiến đạt 17.169 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế dự kiến đạt 1.015 tỷ đồng.

Ánh Dương

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/pv-power-vuot-kho-tang-truong-trong-mua-dich-42020148165845697.htm