PV2 chào bán 12.65 triệu cổ phiếu tăng vốn lên 500 tỷ đồng

Gốc
(Vietstock) - ĐHĐCĐ thường niên 2011 của CTCP Đầu tư và phát triển PVI (HNX: PV2) thông qua việc tăng vốn điều lệ từ 373.5 tỷ đồng lên 500 tỷ đồng trong năm 2011.

Cụ thể, PV2 sẽ chào bán 12.65 triệu cổ phiếu, trong đó phát hành cho cổ đông hiện hữu là 12.45 triệu cổ phiếu theo tỷ lệ thực hiện 3:1 và 200,000 cổ phiếu cho CBCNV. Giá chào bán đều là 10,000 đồng/cp. Nguồn vốn thu được công ty sẽ dùng để bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động kinh doanh của công ty và triển khai một số dự án cải tạo chung cư cũ. Thời điểm phát hành sẽ do HĐQT lựa chọn. Năm 2011, công ty đặt chỉ tiêu doanh thu đạt 250.5 tỷ đồng, tăng 29% so với năm trước; lợi nhuận sau thuế 46 tỷ đồng, tỷ lệ cổ tức dự kiến là 10%.

Tin nóng

Tin mới