(Vietstock) – Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2010 của Tổng CTCP Xây dựng Dầu khí Nghệ An (HNX: PVA) thống nhất phát hành 29.5 triệu cp để tăng vốn điều lệ từ 100 tỷ đồng lên 500 tỷ đồng.

Đại hội thông qua phương án phát hành cho cổ đông hiện hữu với số lượng dự kiến là 29.5 triệu cp, giá 10,000 đồng/cp, tỷ lệ thực hiện là 1:2.95. Tiếp theo, PVA sẽ phát hành 10 triệu cp cho cổ đông chiến lược với giá 12,000 đồng/cp. Danh sách cổ đông chiến lược gồm có Công ty TNHH Vietnam Investment partners (Công ty liên doanh với Nhật Bản) 5 triệu cp, Công ty VIP LLC (tại Anh Quốc) 1triệu cp, CTCP Chứng khoán Dầu khí 1.8 triệu cp, Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Bất động sản PDIC 2.2 triệu cp. Ngoài ra, Đại hội cũng quyết định phát hành 500,000 cp bằng mệnh giá cho CBNV công ty. Kết thúc đợt phát hành, vốn điều lệ của PVA sẽ tăng từ 100 tỷ đồng lên 500 tỷ đồng. Theo đó, công ty phân bổ 196.51 tỷ đồng cho các dự án bất động sản; 23.68 tỷ đồng cho dự án công nghiệp;32.82 tỷ đồng cho dự án án đầu tư nâng cao năng lực thiết bị thi công; 46 tỷ đồng đầu tư tài chính, trong đó mua lại cổ phần của Tổng CTCP Xây lắp Dầu khí - PVC (HNX: PVX) tại PVIT 16 tỷ đồng và mua lại cổ phần của Tổng CT Tài chính CP Dầu khí (HSE: PVF) tại PVIT 30 tỷ đồng; dự án vận tải 1 tỷ đồng, đồng thời bổ sung vốn lưu động 100 tỷ đồng. Năm 2010, PVA tập trung đầu tư vào khá nhiều dự án. Cụ thể, dự án đầu tư xây dựng Resort Cửa Lò. Đây là dự án Liên danh tham gia góp vốn để thực hiện dự án do PVA đứng đầu liên danh với tổng mức đầu tư 500 tỷ đồng, tổng diện tích xây dựng 27.1 ha. Tiếp theo là dự án khu đô thị Hoàng Mai, cũng là án do PVA trực tiếp đầu tư vốn có tổng mức đầu tư 792.36 tỷ được đầu tư trong vòng năm năm (2010 đến 2015), tổng diện tích 75 ha; dự án khu thương mại thị xã Thái hòa - Nghĩa Đàn, dự án khu công nghiệp Đông Hồi, dự án khu đô thị thị xã Cửa lò, dự án khu nhà ở xã hội và chung cư cao cấp tại TP Vinh, hoàn thành thủ tục đầu tư tại Khu kinh tế Vũng Áng,… và cùng nhiều dự án khác. Đại hội cũng thống nhất kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2010 với doanh thu 974.39 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 72.09 tỷ đồng, tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ VĐL 22.18 % và tỷ lệ chia cổ tức là 12%.