PVB: LNST 2015 có thể giảm 25,4%

Gốc
(NDH) Với số liệu quý II đã công bố, EPS trailing là 5.993 đồng/cp, P/E tại mức giá 37.100 đồng/cp là 6,2 lần. VCBS dự báo LNST 2015 của PVB đạt khoảng 110 tỷ đồng (giảm 25,4% so với năm trước, vượt 4,6% KH năm)

Hoàn thành 86,5 % KH lợi nhuận năm

Công ty cổ phần Bọc ống Dầu khí Việt Nam (mã PVB - HNX) đã công bố KQKD quý II/2015, trong đó doanh thu đạt 279,5 tỷ đồng (giảm 19,7% so với cùng kỳ) và lợi nhuận sau thuế đạt 50,9 tỷ đồng (giảm 42,7% so với cùng kỳ) .

Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu đạt 681,5 tỷ đồng tăng 29,2% so với cùng kỳ, hoàn thành 68,1% KH năm , trong khi LNST đạt 90,8 tỷ đồng (giảm 16,6% so với cùng kỳ, hoàn thành 86,5 % KH năm . Điểm đáng lưu ý, doanh thu quý II giảm 19,7% so với cùng kỳ, tuy nhiên lũy kế 6 tháng doanh thu tăng 29,2% so với cùng kỳ, chủ yếu nhờ hoàn thành nhiều dự án chuyển tiếp từ năm 2014 và được hạch toán trong quý I/2015 bao gồm hoàn thành bọc và bàn giao ống cho dự án NCS 2-GĐ1, thi công bọc ống cho dự án nhà máy Lọc dầu Nghi Sơn, hoàn thành và bàn giao cho tổng thầu bọc ống cho dự án Hàm Rồng-Thái Bình, hoàn thành 20% khối lượng thi công dự án H5/Tê Giác Trắng.

Ký hợp đồng Bọc ống cho dự án GPP Cà Mau có tổng giá trị 222 tỷ đồng

Hoạt động của công ty chủ yếu bọc ống cho các dự án dầu khí chiếm tỷ trọng hơn 98% cơ cấu doanh thu, và tỷ suất lợi nhuận gộp trung bình đạt 15%-25%. Lĩnh vực hoạt động xây lắp và hoạt động khác chủ yếu dịch vụ vận tải nhỏ đi kèm khi triển khai các dự án xây lắp chiếm tỷ trọng doanh thu và lợi nhuận không đáng kể.

Trong năm 2015, tình hình biến động giá dầu nên nhiều chủ đầu tư trong lĩnh vực dầu khí phải hoãn hoặc chậm triển khai các dự án đầu tư, đã khiến số lượng hợp đồng bọc ống ký kết trong năm 2015 giảm sút so với năm 2014. Năm 2015, công ty cũng đã ký hợp đồng Bọc ống cho dự án GPP Cà Mau, với tổng giá trị dự án 222 tỷ đồng, thời gian thực hiện từ quý III/ 2015 đến quý II/2016 và các dự án khác, với tổng giá trị dự án 50 tỷ đồng.

Kế hoạch tăng vốn từ 216 tỷ lên 300 tỷ đồng

Tại ĐHCĐ 2015, công ty thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ từ 216 tỷ đồng lên 300 tỷ đồng bằng việc phát hành để tăng vốn điều lệ cho các cổ đông, tỷ lệ 10: 3,388 với giá 10.000 đồng/cp và phát hành ESOP 1,079 triệu cổ phiếu với giá 10.000 đồng/cp. Số tiền thu được từ đợt phát hành để tài trợ cho dự án Dự án xây dựng trụ sở làm việc của Công ty tại Vũng Tàu và 2 Dự án đầu tư chuyển bọc bê tông để phục vụ cho các dự án triển khai trong thời gian sắp tới. Trong tháng 6/2015, công ty cũng đã tiến hành chi trả cổ tức 20% TM và trong năm 2015, kế hoạch công ty chi trả 25% TM/vốn điều lệ (300 tỷ đồng).

LNST 2015 có thể giảm 25,4%

Với số liệu quý II đã công bố, EPS trailing là 5.993 đồng/cp, P/E tại mức giá 37.100 đồng/cp là 6,2 lần.

Bộ phận Nghiên cứu – Phân tích VCBS dự báo LNST 2015 của PVB đạt khoảng 110 tỷ đồng (giảm 25,4% so với năm trước, vượt 4,6% KH năm), EPS 2015 là 5.092 đồng/cp. Giả định PVB sẽ chốt quyền mua cho cổ đông hiện hữu trong nửa cuối năm 2015, EPS 2015 về khoảng 4.149 đồng/cp, P/E 2015 là 7,3 lần.

Bình Minh

Tin nóng

Tin mới