HĐQT PVC lên mục tiêu tổng doanh thu năm 2017 đạt 2.660 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 17,8 tỷ đồng, đều giảm mạnh so với kế hoạch năm 2016.

Tổng công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí (mã PVC) vừa công bố Nghị Quyết HĐQT về kế hoạch kinh doanh, tài chính vào năm 2017 của doanh nghiệp.

Theo đó, PVC lên chỉ tiêu sản lượng sản xuất 2017 đạt tổng cộng 25.000 tấn. Cụ thể, sản lượng Barite đạt 6.000 tấn; sản lượng Bentonite đạt 8.300 tấn; sản lượng xi măng các loại đạt 8.300 tấn;…. trong năm 2017, PVC dự kiến sẽ không sản xuất Safcab và CaCO3.

PVC len ke hoach lai rong 2017 giam manh - Anh 1

Về chỉ tiêu tài chính, HĐQT PVC lên kế hoạch tổng doanh thu đạt 2.660 tỷ đồng, giảm 11,3% so với chỉ tiêu 2016; chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế đạt 17,8 tỷ đồng, giảm 78,5% so với kế hoạch năm 2016.

PVC len ke hoach lai rong 2017 giam manh - Anh 2

Trong năm 2016, giá dầu đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến lĩnh vực cung cấp dung dịch khoan, thế mạnh của Công ty, PVC phải giảm dịch vụ từ 5-15% cho các hợp đồng cung cấp dịch vụ. Ngoài ra, việc tiêu thụ sản phẩm phục vụ cho hoạt động khoan cũng không khả quan, một số sản phẩm tồn kho, giảm sản xuất… Theo thông tin từ hội nghị tổng kết năm 2016, tổng doanh thu hợp nhất toàn Tổng công ty ước đạt 2.966 tỷ đồng, vượt 26% kế hoạch; lợi nhuận trước thuế đạt 21,4 tỷ đồng và nộp ngân sách nhà nước trên 120,1 tỷ đồng.

Trước đó, tại báo cáo tài chính hợp nhất, vào 9 tháng đầu năm 2016, doanh thu thuần PVC đạt gần 2.300 tỷ đồng, giảm 19,7% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế 9 tháng là âm 30,3 tỷ đồng. Như vậy quý IV năm nay chắc chắn công ty đã có lãi.

Ngọc Đỗ