(NDH) SSI Research cho rằng, tất cả các giàn khoan của PVD đều được đảm bảo có hợp đồng thuê trong suốt năm 2015, cho thấy khả năng tăng trưởng lợi nhuận của Tổng Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí (mã PVD - HOSE) khá chắc chắn.

Trong năm 2015, có khả năng PVD sẽ sở hữu thêm 2 dàn khoan mới: PV DRILLING VI, trong đó PVD sẽ sở hữu 80%, dự kiến sẽ bắt đầu hoạt động vào tháng 02/2015. Việc sở hữu thêm giàn khoan tự nâng này có thể giúp PVD cải thiện tỷ suất lợi nhuận và đẩy mạnh tăng trưởng lợi nhuận. SSI Research dự kiến giá dịch vụ cho thuê giàn khoan tự nâng PV DRILLING VI x ấp xỉ 155.000 – 160.000 USD/ngày.

Thêm vào đó, khả năng PVD sẽ sở hữu thêm 1 giàn khoan tự nâng (PV DRILLING VII) là khá cao, mà theo SSI Research, PVD sẽ sở hữu 70% và dự kiến bắt đầu hoạt động vào tháng 5/2015.

Giá dịch vụ thuê giàn khoan tự nâng của PVD sẽ tăng nhẹ kể từ quý 3/2014 vào khoảng từ 150.000 –160.000 USD đến 155.000 – 160.000 USD: Các hợp đồng cho thuê giàn khoan tự nâng của PVD đã được điều chỉnh tăng khoảng 3%. SSI Research cho rằng, tất cả các giàn khoan của PVD đều được đảm bảo có hợp đồng thuê trong suốt năm 2015, cho thấy khả năng tăng trưởng lợi nhuận của PVD khá chắc chắn.

Số lượng ngày thuê giàn khoan sẽ vẫn duy trì mức cao

Trong 6 tháng đầu năm 2014, số lượng giàn khoan cho thuê trung bình là 6 thay vì 3 như 6 tháng đầu năm 2013, điều này, không chỉ giúp PVD đẩy mạnh tăng trưởng lợi nhuận khoan mà còn góp phần vào tăng trưởng của các mảng dịch vụ liên quan đến hoạt động khoan.

Trong 6 tháng cuối năm 2014 và năm 2015, SSI Research cho rằng PVD có thể tiếp tục duy trì số lượng ngày thuê giàn khoan ở mức cao nhờ vào hoạt động thăm dò và khai thác dầu khí ổn định tại Việt Nam.

Lợi nhuận ròng năm 2014 và 2015 tăng lần lượt 27% và 20%

Theo ước tính của SSI Research, lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông sẽ đạt 2.397 tỷ đồng (tăng 27% so với năm trước) và 2.875 tỷ đồng (tăng 20% so với năm trước) trong năm 2014 và 2015, tương ứng EPS 2014 đạt 7.909 đồng (tăng 27% so với năm trước) và EPS là 9.487 (tăng 20% so với cùng kỳ) dựa trên giả định PVD sẽ sở hữu thêm 2 giàn khoan mới trong năm 2015 (PV Drilling VI và PV Drilling VII). S

SI Research điều chỉnh ước tính lợi nhuận cho năm 2014 tăng 6,2% so với ước tính trước đây do trong ước tính mới của mình, SSI Research loại trừ khả năng PV Drilling II có bảo dưỡng nhỏ vào năm 2014).

Tuy nhiên, trong ước tính mới, SSI Research vẫn cho rằng PV DRILLING III sẽ phải qua đợt bảo trì lớn vào năm 2015. Trong trường hợp không có bảo dưỡng vào năm 2015, lợi nhuận của PVD sẽ tăng trưởng mạnh hơn so với so với ước tính của SSI Research.

Tiềm năng tăng trưởng dài hạn của PVD đến hoạt động của giàn khoan mới và khả năng tăng giá dịch vụ thuê giàn khoan (tùy thuộc vào cung cầu của thi ̣trường giàn khoan trong khu vực và các hoạt động thăm dò và khai thác dầu khí tại Việt Nam). Cần lưu ý rằng tổng đầu tư Tập đoàn Dầu khí Việt Nam cho hoạt động thăm dò và khai thác dầu khí vào khoảng 1,5 -1,7 tỷ USD/năm.

Bình Minh - NDH