PVD ký hợp đồng cung cấp giàn khoan cho Salamander Energy

Gốc
Tổng Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ khoan Dầu khí (PVD) cho biết đã ký hợp đồng cung cấp giàn khoan Aquamarine Driller cho chiến dịch khoan năm 2011 của Công ty Salamander Energy Việt Nam. Theo đó, hợp đồng chính thức có hiệu lực từ ngày 1.7.2011. Thời gian khoan dự kiến 60-70 ngày tại 2 giếng dầu gần Hải Phòng và Nghệ An. Trong đó có một giếng PVD cung cấp dịch vụ kết hợp cùng với Công ty Premier Oil.

Tin nóng

Tin mới