Tổng CTCP Dịch khoan và Dịch vụ khoan dầu khí (HOSE: PVD) cho biết, ngày 24/02 vừa qua PVD chính thức ký hợp đồng cung cấp giàn khoan biển tự nâng mang tên Topaz Driller cho Phú Quý POC.

Giàn khoan Topaz Driller được PVD thuê từ một đối tác nước ngoài để cung cấp cho chiến dịch khoan năm 2010 của Công ty điều hành thăm do khai thác Phú Quý (Phú Quý POC) mở ra một cơ hội kinh doanh mới cho Tổng Công ty này nhằm theo đuổi chiến lược mở rộng thị phần cung cấp dịch vụ, chiếm lĩnh thi trường khoan tại Việt Nam. Theo PVD, tương tự như các giàn khoan biển tự nâng của Tổng Công ty, việc quản lý, vận hành giàn khoan Topaz Driller và các dịch vụ liên quan đến công tác khoan cho Phú Quý cũng do PV Drilling trực tiếp chịu trách nhiệm thực hiện. Hiện nay, PVD đang sở hữu 03 giàn khoan biển PV DRILLING I, II và III đều đang cung cấp dịch vụ cho các khách hàng với hiệu suất hoạt động cao và an toàn.