PVD: Niêm yết và giao dịch 25.716.285 cổ phiếu phát hành thêm

Gốc
(ĐTCK-online) Thông tin từ Sở GDCK Tp. HCM (HOSE) cho biết, ngày 20/10 là ngày giao dịch chính thức của 25.716.285 cổ phiếu của Tổng CTCP Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí (PVD). Tổng giá trị chứng khoán niêm yết là 257,16 tỷ đồng.

Được biết, đây là số cổ phiếu phát hành theo Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu ra công chúng số 399/UBCK-GCN để thực hiện sáp nhập CTCP Đầu tư Khoan Dầu khí Việt Nam vào PVD. Cụ thể, tỷ lệ chuyển đổi là 5,5:1, tức cứ 5,5 cổ phiếu của PVD Invest sẽ được chuyển thành 1 cổ phiếu của PVD phát hành thêm và mỗi 55.000 đồng vốn góp vào PVD Invest theo hợp đồng góp vốn cũng sẽ được chuyển đổi thành 1 cổ phần của PVD phát hành thêm.

Tin nóng

Tin mới