Tổng công ty cổ phần Tư vấn thiết kế Dầu khí (PVE – HNX) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý III /2016 với doanh thu và lợi nhuận sụt giảm mạnh.

PVE: 9 thang lai hon 7 ty dong, hoan thanh chua toi 1/4 ke hoach nam - Anh 1

Trong quý III năm nay, tổng doanh thu của PVE đạt hơn 129 tỷ đồng, giảm mạnh 42,41% so với cùng kỳ năm trước, lợi nhuận gộp đạt hơn 22,7 tỷ đồng. Doanh thu từ hoạt động tài chính tăng không đáng kể so với cùng kỳ, ở mức 296 triệu đồng, tuy nhiên, chi phí lãi vay lại ở mức cao, hơn 7,94 tỷ đồng, gần gấp đôi cùng kỳ năm ngoái; chi phí quản lý doanh nghiệp hơn 13,1 tỷ đồng, tương đương so với cùng kỳ.

Kết quả, quý III/2016, lãi sau thuế của cổ đông công ty mẹ PVE chỉ hơn 1,52 tỷ đồng, giảm gần 81% so với quý III/2015.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, PVE đạt tổng doanh thu 626,9 tỷ đồng, giảm nhẹ so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 7,29 tỷ đồng, chỉ bằng 1/3 so với con số hơn 22,1 tỷ đồng cùng kỳ năm ngoái.

So với kế hoạch cả năm đề ra, PVE đã hoàn thành hơn 79,3% kế hoạch doanh thu, tuy nhiên kế hoạch lợi nhuận sau thuế mới chỉ đạt 22,39%.

Lạc Nhạn