PVE sắp niêm yết bổ sung 4.5 triệu cp

Gốc
(Vietstock) – Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đã thông qua, CTCP Tư vấn Đầu tư và Thiết kế Dầu khí (HNX: PVE) cho biết sắp niêm yết bổ sung 4.5 triệu cổ phiếu, tăng vốn điều lệ (VĐL) lên 80 tỷ đồng.

Sau đợt phát hành trên, VĐL của PVE sẽ tăng từ 35 tỷ đồng lên 80 tỷ đồng. Ngoài ra, Đại hội cũng thông qua việc sửa đổi điều 8 là “tổng vốn điều lệ của công ty sẽ được chia thành 8 triệu cổ phần, mệnh giá 10,000 đồng”

Tin nóng

Tin mới